XXX. Výroční sjezd ČOS

08.09.2022 10.09.2022

XXX. Výroční sjezd ČOS, Brno

Výstaviště Brno – Kongresový pavilon E Výstaviště 405/1 Brno
Přidat do kalendáře

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi pozvat Vás na XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti, který se bude konat 8.–10. 9. 2022 v prostředí BVV Brno. Naším cílem je připravit pro Vás setkání s hodnotným odborným programem a přitažlivými doprovodnými akcemi. Hlavními tématy odborného programu budou onemocnění a chirurgie rohovky, současná problematika ambulantní oftalmologie, konzervativní i chirurgická léčba sítnicových chorob. Naší snahou nicméně bude, aby přednášky i posterová sekce obsáhly oftalmologii v celé její šíři.

Těším se s Vámi na viděnou v Brně.

doc. MUDr. Oldřich Chrapek, Ph.D.
Přednosta Oční kliniky FN a LF MU Brno


Vybavíme oční ambulanci

Pokud zvažujete jakékoliv doplnění či úpravy Vaší ambulance, rádi Vám zcela bezplatně a nezávazně poradíme a připravíme pro Vás věcnou, servisní i cenovou nabídku.