Optická biometrie

Anterion

Multimodální zobrazovací platforma optimalizovaná pro přední segment

Anterion,  - zvětšit obrázek

ANTERION® využívá kvalitu SWEPT Source OCT snímků s vysokým rozlišením k poskytování nejdůležitějších vyšetření a měření předního segmentu na jedné modulární, upgradovatelné platformě.

Výsledek:

Jednotné řešení s efektivním pracovním postupem, které spojuje topografii rohovky a tomografii, biometrická měření a výpočet nitrooční čočky a mění každodenní rutiny v chirurgii šedého zákalu a refrakční chirurgii, stejně jako v diagnostice rohovky a glaukomu.

ANTERION® je založen na aplikaci Imaging App pro vizualizaci celého předního segmentu ve vysokém rozlišení a přizpůsobuje se různým klinickým potřebám se třemi volitelnými aplikacemi: Cornea App, Cataract App a Metrics App.

Aplikace Cataract

Aplikace ANTERION® Cataract App kombinuje klíčová měření pro plánování operace katarakty: analýzu rohovky, hloubku přední komory, tloušťku čočky a axiální délku. Optimalizovaná technologie SWEPT Source OCT umožňuje přesná měření a vizuální potvrzení pomocí snímků s vysokým rozlišením i přes výrazný šedý zákal. 

 

Aplikace Cornea

Aplikace ANTERION® Cornea App poskytuje komplexní diagnostické řešení pro posouzení individuální geometrie rohovky pacienta. Diagnostikujte nebo monitorujte změny rohovky a zlepšujte plánování a hodnocení refrakční chirurgie. Vyzkoušejte výkonnou kombinaci OCT snímků s vysokým rozlišením a měření rohovky pro důkladné posouzení, včetně map zakřivení a elevace předního a zadního povrchu rohovky. Celková síla rohovky, pachymetrie a analýza vlnoplochy rohovky poskytují jasné informace potřebné pro spolehlivé rozhodování.

 

Aplikace Metrics

Aplikace ANTERION® Metrics App nabízí výjimečně čisté snímky SWEPT Source OCT s přední komorou zobrazenou v radiálním zobrazení. OCT snímky s vysokým rozlišením poskytují základ pro přesné měření. Určete předdefinované parametry úhlu nebo proveďte měření dle libosti přizpůsobené klinickému případu.

Profesionální servis

Náš tým vyškolených servisních techniků zajišťuje technické poradenství, instalaci přístrojů u zákazníka po koupi i při ukázkovém provozu, záruční i pozáruční servis, rezpečnostně technické kontroly dle platné legislativy, zaškolení obsluhujícího personálu...